Start competițiilor sportive în aer liber. Află cum și în ce condiții
Vizualizări: 2490 14.01.2021  |   Noutăţi

 

 

S-a permis desfășurarea în are liber și spații închise a competițiilor sportive.

O decizie în acest sens a fost luată astăzi de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică.

 

Astfel, competițiile vor fi reluate din 16 ianuarie, însă fără prezența spectatorilor și doar cele aprobade de către Federațiile Sportive Naționale, acreditate de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.

 

CNESP a hotărît să prelungească astăzi, starea de urgență în sănătate publică, pînă la mijlocul lunii februarie.

 

1. Administratorul edificiului sportiv va asigura:

 

1.1. Informarea antrenorilor (personalului) și sportivilor, membrilor Staff–ului privind recomandările autorității centrale de specialitate despre normele sanitar -epidemiologice aplicabile pentru reducerea răspîndirii infecției COVID-19, inclusiv prevederile prezentei instrucțiuni, după care vor semna declarația de asumare a răspunderii.

 

1.2. Evaluarea și asigurarea funcționalității sistemelor de aerisire și ventilare a încăperii.

 

1.3. Pînă la organizarea competițiilor în edificiile sportive se va efectua curățenia generală și dezinfecția tuturor încăperilor, inclusiv birourile angajaților, vestiare, băi.

 

1.4. Accesul persoanelor ce participă la organizarea competițiilor sportive în aer liber șispații închise (sportivi, membrii Staff-ului, medici, servicii mass –media, reprezentanții ordinii și securității publice, pompieri, etc.) se va efectua conform programării prealabile, cu intrarea eșalonată, pentru a evita aglomerația și a asigura păstrarea distanței sociale.

 

1.5. Accesul spectatorilor la competițiile sportive organizate în aer liber sau în spații închise este interzis. Excepție constituie minorii care pot avea ca însoțitor o singură persoană adultă, care să-i conducă la spațiul de competiție.

 

1.6. Admisiunea în vestiar/baie se va efectua în grupuri mici, în dependență de capacitatea edificiului sportiv (4 -6 persoane), cu evitarea aglomerației și păstrarea distanței sociale.

 

1.7. Plasarea recipientelor cu soluții dezinfectate pentru mîini la intrarea în incinta edificiului sportiv, precum și echiparea personalului angajat cu mănuși și măști.

 

1.8. Afișarea la intrarea în instituția sportivă a pliantelor informative cu privire la măsurile de igienă, graficul desfășurării competițiilor, numărul maxim de participanți (sportivi, antrenori, medic, servicii mass –media, reprezentații ordinii și securității publice, pompieri, etc.).

 

1.9. Președintele Federației Sportive va desemna o persoană responsabilă de organizarea, coordonarea și controlul aplicării prevederilor prezentei Instrucțiuni.

 

1.10. Va fi asigurat triajul epidemiologic zilnic, efectuat de medicul desemnat din cadrul instituției sportive, cu includerea informației în fișele personale pentru sportivi și membrii Staff -ului (temperatură, simptome de tuse, dureri în gît, dificultăți ale respirației ș.a.).

 

1.11. Competițiile sportive vor fi organizate de către Federațiile Sportive Naționale acreditate, cu permisiunea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

 

2. În cadrul fiecărei instituții sportive:


2.1. Va fi afișat Regulamentul privind organizarea competiției sportive și Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării privind permisiunea organizării evenimentului sportiv.

 

2.2. Fiecare sportiv va folosi doar obiecte personale (ex. prosop, sticlă de apă, echipament sportiv, etc.). Se interzice schimbul de obiecte personale.

 

2.3. Vor fi stabilite protocoale clare de curățenie și dezinfecție, atît pe zonele și locațiile utilizate, cît și pe materialele,echipamentul, inventarul folosit.

 

2.4. Elementele folosite de mai multe persoane (mînerul ușii, balustradele, recepția, podeaua, etc.) vor fidezinfectateperiodic cu produse dezinfectate și bioacide,autorizate în acest scop.

 

2.5. Toate materialele și echipamentele sportive folosite vor fidezinfectate riguros după fiecare competiție desfășurată.

 

2.6. Testarea pentru COVID –19 a membrilor Staff-ului, sportivilor, se va efectua în orice moment, la recomandarea medicului responsabil din cadrul instituției sportive sau la solicitarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice în plan național și internațional.

 

2.7. Accesul persoanelor (sportivi, antrenori, medic, servicii mass –media, reprezentații ordinii și securității publice, pompieri) în instituția sportivă fără mască de protecție este interzisă. Masca trebuie purtată astfel încît aceasta să acopere atît gura cît și nasul.

 

2.8. Coordonarea administratorilor instituțiilor sportive ce vor organiza competiții sportive cu autoritățile de sănătate și cele locale, astfel încît asigurarea sănătății tuturor participanților la activitatea sportivă, procesul competițional să reprezinte obiectivul prioritar.

 

2.8. Asigurarea triajului epidemiologic se va efectua la intrarea în edificiul sportiv (aer liber, spații închise). Se interzice accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, rinoree, dureri în gît) și febra mai mare de 37,3 C.

 

3. Procesul de desfășurare a competițiilor sportive în aer libersau spații închise:


3.1. Competițiile se vor organiza strict conform graficului stabilit de către administratorul instituției sportive și Președintele (reprezentatul) Federației Sportive Naționale.

 

3.2. Se va permite organizarea concomitentă a 2 sau mai multe competiții sportive (inclusiv la ramuri diferite de sport) doar în cazul disponibilității mai multor săli de sport, bazine de înot, terenuri sportive în entitatea sportivă.

 

3.3 Federațiile Sportive Naționale, vor desfășura competiții sportive pe grupuri de sportivi (categorie de vîrstă, categoriede kilograme, regulamentul competițional) pentru a reduce fluxul mare de sportivi participanți la eveniment.

 

3.4. În incinta instituției sportive este interzisă vînzarea, oferirea gratuită sau regim de auto-deservire a băuturilor/gustărilor/energizant/cocktail.

 

3.5. Dacă entitatea sportivă nu poate îndeplini cumulativ condițiile prezentei instrucțiuni și/sau nu dispune de Avizul Centrului de Sănătate Publică privind raportul de autoevaluare pentru re-deschiderea instituției, organizarea competițiilor sportive sînt interzise.

 

4. Federațiile Sportive Naționale pentru obținerea permisiunii Ministerului Educației, Culturii și Cercetării privind organizarea competițiilor sportive în aer liber sau în spații închise, urmează să prezinte:

 

4.1. Regulamentul privind organizarea competiției sportive.

 

4.2. Declarația persoanei responsabile de organizare a competiției pentru asumare a răspunderii privind nerespectarea normelor sanitar –epidemiologice și a măsurilor de prevenire a infectării COVID –19.

 

4.3. Lista sportivilor și a Staff –ului care participă la organizarea și desfășurarea competițiilor sportive.

 

4.4. Avizul pozitiv al administratorului edificiului sportiv privind organizarea competiției sportive.

 

4.5. Raportul Centrului de Sănătate Publică privind pregătirea pentru re –deschiderea instituției, inclusiv procesul –verbal de examinare a obiectu

 

Vă reamintim, primele meciuri din Divizia Națională din acest an sînt programate pe 20 februarie.

 

În același timp, CNESP a admis organizarea și desfășurarea, la data de 22 ianuarie 2021, a celui de al XIX -lea Congres de dare de seamă și alegere aorganelor de conducere ale Federației Moldovenești de Fotbal, în incinta Complexului Sportiv ,,Futsal Arena FMF”, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și a prevederilor Instrucțiunii, conform Anexei.