Box profesionist

 

În cadrul Federației de Box a Republicii Moldova, ca singura structură din țară autorizată să gestioneze boxul ca gen de sport, (Un scurt istoric) funcționează Departamentul de box profesionist, care se ocupă cu organizarea și dezvoltarea boxului profesionist.


Departamentul are următoarele competențe de bază:

 

• să organizeze și să emită autorizații pentru luptele cu participarea boxerilor profesioniști;

• să țină evidența rezultatelor luptelor și a clasamentului boxerilor;

• să conducă comisiile: de arbitri, medicală și disciplinară;

• să examineze litigiile privind boxul profesionist;

• să îndeplinească alte funcții organizatorice și administrative;

• să le acorde boxerilor licențe de boxer profesionist;

• să acorde cluburilor licențe de club profesionist;

• eliberează licențe pentru promotori;

• eliberează licențe pentru supervisori;

• eliberează licențe pentru arbitri și referee;

 

În cadrul Departamentului Boxului Profesionist activează subdiviziuni, direcţii şi serii ale boxului profesionist, stabilite de către Biroul federal. Departamentul Boxului Profesionist este condus de către unul dintre Vicepreşedinţi. Departamentul Boxului Profesionist activează în conformitate cu Regulamentul şi programul aprobat de către Biroul federal şi în temeiul indicaţiilor Preşedintelui Federaţiei.

 

Boxul profesionist este un gen de sport, în care boxul este principala activitate a sportivului, modalitatea lui de a cîştiga bani.

Федерация боксаActivitatea în boxul de amatori, ca regulă, începe la 11 ani, iar de la 12 ani începe participarea la competiţii. Boxul profesionist poate fi practicat de la 18-20 ani.

 

 

 

Luptele profesioniştilor, de regulă, durează mai mult decît cele ale amatorilor — între 10 şi12 runde, deşi pentru pugiliştii neexperimentaţi luptele pot avea mai puţin de 10 runde, dar nu mai puţin de 4.

 

Pînă la începutul secolului XX se practicau lupte, în care numărul rundelor nu era limitat, de regulă acestea se sfîrşeau cu un knock-down sau erau întrerupte la decizia secundanţilor. Ulterior, s-a decis stabilirea limitei de 15 runde, iar în 1980, organizaţia WBC (Consiliul Mondial de Box) a limitat la 12 numărul maxim al rundelor. În anii 1987-1988 exemplul ei a fost urmat de alte organizaţii influente— WBA şi IBF.

 

În boxul profesionist sînt interzise căştile, însă referi poate opri lupta dacă vede că unul dintre pugilişti, fiind traumat, nu se poate apăra. În acest caz, adversarul lui este declarat învingător prin knock-out tehnic. Knock-out-ul tehnic este atribuit şi în cazul în care participantul capătă o rană, ce nu-i permite să continue lupta. De aceea, pugiliştii deseori angajează specialişti (katmeni), funcţia cărora constă în a opri săngerarea înainte ca referi să întrerupă lupta. Spre deosebire de amatori, profesioniştii se prezintă pe ring dezgoliţi pînă la brîu.

 

În boxul profesionist calcularea punctelor se face conform unei scheme de numărătoare inversă cu adunarea ulterioară. Boxerii din ring au cîte 10 puncte fiecare. Învingătorul rundei păstrează cele 10 puncte, învinsul primeşte doar 9 puncte, astfel se formează scorul unei runde de 10—9. Dacă unul dintre boxeri a fost în knock-down, el pierde 2 puncte şi runda se încheie (cu un singur knock-down ) cu scorul de 10-8. Dacă boxerul a fost în knock-down de două ori, scorul devine 10 - 7, dacă de trei ori – 10 - 6. În caz de remiză (unele organizaţii pugiliste consideră că remiza este rezultatul unui arbitraj incompetent, totuşi, aceasta poate avea loc), arbitrul lateral anunţă scorul de 10 - 10. Foarte rar se întîmplă ca pugilistul, aflat în knock-down, să cîştige lupta. Atunci scorul este în favoarea celui care a învins în rundă. În acest caz scorul trebuie să fie de 10-9 în favoarea celui care a trimis adversarul în knock-down, deoarece regulile cer ca cifra 10 să fie prezentă întotdeauna.

 

Diferențele dintre boxul profesionist și cel de amatori

Boxerii profesioniști ar trebui să lupte fără tricouri, în timp ce boxerii amatori poartă tricouri. Culoarea lor corespunde culorii colțului boxerului amator.

Mănușile boxerilor amatori, spre deosebire de mănușile profesioniștilor, sînt create în așa mod, încît să nu permită o lovitură foarte puternică.

 

Organizaţii de box

Consiliul Mondial de Box (WBC)

Asociaţia Mondială a Boxerilor (WBA)

Federaţia Internaţională de Box (IBF)

Organizaţia Mondială de Box (WBO)

Organizaţia Internaţională de Box (IBO)

Federaţia Mondială a Boxului Profesionist (WPBF)

Asociaţia Panasiată de Box (PABA)

 

Principalele Federații în boxul profesionist

În actualul box profesionist puterea aparține a patru federații de bază - Consiliului Mondial de Box (WBC), Asociaţiei Mondiale a Boxerilor (WBA), Federaţiei Internaţionale de Box (IBF), Organizaţiei Mondiale de Box (WBO).

 

Titlul de campion mondial a fost împărțit radical în 1963, atunci cînd a fost înființată organizația WBC, care, practic, s-a desprins de WBA. Atunci și a început utilizarea pe scară largă a termenului "campion mondial după versiunea", care este în general acceptat în prezent. Dar campioni mondiali absoluți au început să fie numiți luptătorii, care au unit și au deținut titluri mondiale după toate cele mai importante versiuni. Dar numărul acestora a continuat să crească. În 1983, a fost creat IBF, iar la sfîrșitul anilor 1980 - WBO. Aceste organizații nu au fost imediat recunoscute ca lideri. IBF a început să se legitimeze cînd centura sa a fost încercată de dominatorul american de actegoria grea, Larry Holmes, iar WBO s-a egalat, în cele din urmă, cu alte trei federații principale abia la mijlocul anilor 2000.

 

Trebuie remarcat faptul că boxul profesionist începe să intre în programul olimpic, iar hotarul dintre boxul olimpic și cel profesionist dispare. Astfel, anterior, Comitetul Olimpic Internațional a decis să permită participarea boxerilor profesioniști la Jocurile Olimpice. La recentele Jocuri Olimpice, Comitetul Olimpic Internațional, deși cu anumite restricții, dar a permis participarea profesioniștilor.

 

Boxerii olimpici au dreptul de a participa la boxul profesionist și, invers, luptătorii profesioniști pot depune cereri de participare la Jocurile Olimpice.

 

Conform legislației Republicii Moldova, de tot boxul, inclusiv boxul profesionist (atît în cadrul AIBA, cît și al altor organizații profesioniste internaționale de box) de pe întreg teritoriul țării se ocupă doar o singură federație - în acest caz - Federația de Box din Moldova.

Boxul profesionist