Şcoli de box

 

Botanica – Şcoala Sportivă a Rezervelor Olimpice
Antrenori: Leonid Tomşa, tel. 0691-53-563
Vladimir Papaşenco, tel. 0685-36-841

Râşcani - clubul «Junior»
Antrenori: Andrei Guşan, tel. 0794- 41-925
Tudor Ceban, tel. 0697-55-831

Buiucani – clubul de la locul de trai
Antrenor : Iurie Paraschiv, tel. 0692-71-322

Şcoala specializată de box, lupte şi kickboxing
Antrenori: Anatol Pîca, tel. 0797-969-24
Gheorghe Bugneac, tel. 0792-44-528

 

În prezent, boxul este cultivat în 23 de raioane ale republicii.

 

Chişinău

În anul 1947în acest oraş a fost deschisă prima pagină a istoriei boxului moldovenesc. În parcul Puşkin, sub cerul liber, a avut loc primul campionat al Moldovei. Iar primul succes pe arena unională pugiliştii capitalei l-au obţinut în a. 1956. Atunci, luptând pentru întâietatea societăţii unionale «Пищевик» , chişinăuienii Mihail Gluhov şi Pavel Luscevschii au obţinut medaliile de argint. Iar selecţionata Moldovei s-a plasat pe locul trei.

În capitala republicii, boxul era cultivat de societăţile «Трудовые Резервы», «Динамо» şi «Молдова». Un loc deosebit avea acest gen de sport în rândurile studenţilor. În vederea dezvoltării boxului la Chişinău mult efort a depus preşedintele federaţiei orăşeneşti Mihail Agulnicov, pe atunci conferenţiar la Institutul Politehnic.

La Spartachiada a treia a popoarelor URSS, în a. 1963, chişinăuienii Vasile Peata şi Alexandru Nefedov au obţinut medaliile de argint şi, respectiv, de bronz.

La diverse turnee, organizate de societăţile unionale «Динамо» şi «Трудовые Резервы» pugiliştii capitalei au obţinut zeci de medalii. În lista învingătorilor şi laureaţilor acelor turnee figurează D.Cozlov, G.Cuzneţov, VDolgov, M.Lapteacru, L.Tomşa, A.Mileah, G.Buzilo, E.Jilţov şi alţii.

Ani în şir chişinăuienii deţineau poziţia de lideri în republică, din punctul de vedere al numărului locurilor ocupate la diverse competiţii de tale republicană şi unională.

De un real folos pentru dezvoltarea boxului în oraş a fost fondarea, în a.1982, de către societatea sportivă benevolă «Moldova», a ŞSCT, în fruntea căreia a fost numit Alexandru Zaicic. Antrenori erau G.Bugneac, A.Pîca, Iu.Paraschiv, O.Diteatin. Şcoala a devenit centrul de box al societăţii «Moldova». În aceşti ani au avut loc multe competiţii. Deosebit de popular era turneul unional pentru premiile eroului războiului civil S-Lazo, cu normativul de clasificare pentru titlul de maestru în sport URSS.

În a. 1988, în cadrul concursului pentru cel mai bine pus la punct lucru de promovare a sportului în mase şi de pregătire a sportivilor calificaţi, dintre 540 de şcoli de box cea moldovenească a ocupat locul patru.

Între anii 1995-2000, la campionatele republicane Chişinăul obţinea câte 5-6 medalii de aur. Începând cu a. 2001, poziţiile boxului chişinăuian s-a clătinat. Astfel, în campioni ai Moldovei au devenit doar trei boxeri din Chişinău, în 2002 - doi, în 2003 - doi, în 2004 - doi, în 2005 - doi, în 2006 trei.

Reprezentanţii s.Grimăncăuţi şi ai or.Tiraspol au devenit concurenţi serioşi pentru pugiliştii din capitală.

În prezent, secţii de box funcţionează în cadrul şcolii specializate a clubului «Olşimpia»(director Leonid Stoţchii, antrenor superior Leonid Tomşa, antrenori Iurii Ermacov, Iurii Safonov ). Şcoala a educat mulţi pugilişti minunaţi. Printre ei trebuie menţionat multiplul campion al Moldovei Ivan Gaivan, care în a. 2002 a obţinut medalia de bronz a campionatului Europei. Şcoala republicană de lupte, box şi kickboxing (director Ion Bogdan, antrenor superior Gr.Liutîi, antrenor A.Guşan), şcoala măiestriei sportive supreme nr.2 . Aici în calitate de antrenori muncesc G.Bugneac şi A.Pîca. Discipolii lor adesea devin învingători şi laureaţi ai multor turnee de prestigiu, inclusiv ai campionatelor republicane. ŞMSS-2 se mândreşte cu maestrul în sport de talie internaţională Ion Gonţa. În prezent acesta practică boxul profesionist şi a obţinut rezultate excelente, cum ar fi centura de aur a Uniunii Europene de box în versiunea ЕВУ.

Vom menţiona în încheiere, că boxul chişinăuian a fost şi rămâne principala verigă a vieţii pugilistice a republicii, meritele căreia nu pot fi subestimate.

 

Grimăncăuţi

 

Şcoala specializată de box din Grimăncăuţi a fost fondată în a. 2000, în baza secţiei de box din sat. Ţinând cont de performanţele sportivilor din sat, Guvernul Republicii Moldova a găsit posibilitatea de alocare a banilor necesari construcţiei unui centru de box. Acesta a fost dat în exploatare în a. 2004. În prezent, este platforma principală de pregătire a selecţionatei republicii către competiţiile internaţionale.

Centrul dispune de o sală specializată, în care este instalat un ring, echipament de box, alte utilaje ; sală pentru pregătirea ficică generală, cu 12 aparate pentru antrenament ; o sală de odihnă a sportivilor ; cabine de duş, saună, bucătărie. Iarna clădirea este încălzită de un cazan, care funcţionează pe gaze naturale.

În prezent, în Centru se antrenează circa 100 de tineri sportivi din satele republicii.

Între anii 1997 – 2007la Grimăncăuţi au fost pregătiţi 46 campioni ai republicii dintre maturi şi 58 – dintre juniori şi cadeţi.

 

Discipolii şcolii din Grimăncăuţi au obţinut:

 

-o medalie de bronz a Jocurilor Olimpice din Sidney, a.2000 – V.Gruşac;
- o medalie de argint a Campionatului Europei în a.2002 – V.Gojan;
- o medalie de argint a Campionatului Mondial al studenţilor în a. 2006 – M.Muntean;
- două medalii de argint ale Cupei Europei în a. 1999 г. – V.Gruşac şi O.Ţîcu;
- o medalie de bronz a Cupei Europei în a.1999 – O.Lesnic;
- două medalii de bronz ale Campionatului Europei în a.1997 printre cadeţi – V.Bejenari şi T.Lavric;
- patru medalii de bronz ale Campionatului Europei printre elevi: a.2004 – V.Mateiciuc, R.Todosciuc; a.2005 – I.Procopişin; a. 2006 – V.Berzoi;
- 95 medalii (31 de aur, 31 de argint şi 33 de bronz) – ale turneelor internaţionale, clasa А.

Şcoala a mai pregătit: 1 maestru emerit în sport, 5 maeştri de clasă internaţională, 11 maeştri în sport, 2 antrenori emeriţi ai Republicii Moldova , 2 arbitri de categorie internaţională.

Şcoala activează sub patronatul CSC «Dinamo».

Anual, aici are loc turneul internaţional «În memoria lui P.Luşcevschi », şi turneul pentru copii «Tânărul dinamovist ».

Director al şcolii este dna Svetlana Caduc. Antrenor superior – Petru Caduc.

 

Bălţi

 

În oraş, şcoala sportivă pentru copii şi tineret a fost deschisă în a. 1959 . Din a. 1962 marinarul demobilizat Boris Petuhov a preluat conducerea secţiunii box. Dumnealui a depus multă muncă în vederea creării condiţiilor pentru antrenamente, selectării cadrelor de antrenori, pregătirea arbitrilor. Rezultatele nu s-au lăsat mult aşteptate. La doar câţiva ani, în Bălţi au apărut primii maeştri în sport din URSS. Aceştia au fost Grigore Ţîsari, Leonid Gheşele, Eduard Miscenco. Ei, ca şi alţi boxeri, în repetate rânduri au obţinut titlul de campioni ai Moldovei şi laureaţi ai competiţiilor republicane şi unionale.

Ulterior, titlul de maestru în sport din URSS l-au obţinut M.Zerchin, M.Ghil, M.Trahtenberg, P.Abdîcaşev, V.Carelov, fraţii Simac, T.Screabin, S.Cricunov şi alţii.

Succese frumoase au obţinut sportivii şcolii şi la competiţiile unionale. La Spartachiada V a popoarelor URCC în 1971, L.Gheşele a obţinut locul 5. Titlul de campion VŢSPS l-a obţinut M. Zerchin. La Primele Jocuri Unionale ale Tineretului , P.Abdîcaşev a luat argintul, iar A.Babii şi V.Simac, la Spartachiada Unională a elevilor au luat bronzul. Discipolul antrenorului G.Ţîsari, S.Cricunov, în anul 1979 a învins la Campionatul URCC printre tineri, în 1981 a luat medalia de aur a Spartachiadei unionale a elevilor.

La Bălţi, de o mare popularitate s-a bucurat turneul în memoria lui Boris Glavan. Învingătorii lui, în diverşi ani, au fost discipolii şcolii de box L.Gheşele, V.Golţman, M.Trahtenbertg, M.Rîbalca, V.Tcacenco, P.Abdîcaşev, S.Boico, I.Pupcov, A.Pîca, V.Carelov.

La cea de-a VIII Spartachiadă a popoarelor URCC, care a avut loc la Moscova, S.Cricunov (antrenor G.Ţîsari) a câştigat medalia de bronz.

În anul 1987, la Campionatul URCC, T.Screabin (antrenor L.Gheşele) a ocupat locul 3, în 1988 el a obţinut bronzul Jocurilor Olimpice de la Seul, iar în 1989 devine învingătorul Campionatului URCC.

În a.1993, discipolul şcolii de box din Bălţi, V.Gavriliuc (antrenor Iu.Iachimov) a adus, din Grecia, medalia de bronz a Campionatului Europei. În acelaşi an, A.Gruşevschi (antrenor A.Curoşu) a ocupat locul trei la Cupa Europei. În 1989, S.Guranda (antrenor V.Simac) a obţinut bronzul Campionatului Europei din Croaţia. În anul 2003, la Campionatul Europei (tineret), D.Ursu (antrenor V.Simac) a ocupat locul 5, iar în a. 2005 dânsul a obţinut argintul Cupei Mondiale a ţărilor petrolifere din Nijnevartovsc (Rusia) . În a. 2006 P.Sapesco (antrenor A.Curoşu) a obţinut bronzul Campionatului European printre elevi. În acelaşi an, D.Ursu ocupă locul III la Campionatul Mondial al studenţilor din Alma-Ata.

Între anii 1962 - 2006 la Bălţi au fost pregătiţi 44 de maeştri în sport. Astăzi şcoala de box dispune de antrenori calificaţi – V.Simac, maestru în sport din URSS, antrenor de categorie superioară; A.Curoşu, maestru în sport din URSS, antrenor de categoria I; I.Pupcov, maestru în sport din URSS, antrenor de categoria II; I.Buruianov, antrenor de categoria I; Iu.Iachimov, antrenor emerit din Moldova.

Anual, la Bălţi are loc turneul internaţional în memoria antrenorului emerit din Moldova, omului emerit în cultură fizică şi sport, arbitru al Jocurilor Olimpice din Moscova, a.1980, Boris Petuhov.

Un aport important la dezvoltarea boxului în or.Bălţi aduce actualul preşedinte al federaţiei orăşeneşti, maestrul în sport Andrei Capsamun.

 

Tiraspol

 

În rândul tinerilor din oraşul de pe Nistru, boxul este unul din genurile sportive de bază. Deja la finele anilor 40 în oraş a început să funcţioneze o şcoală de box. Iar în a. 1947 tiraspoleanul Rostislav Şutov a participat la primul campionat al Moldovei, unde a obţinut medalia de aur.

S-au scurs anii. La Tiraspol, boxul îşi continuă dezvoltarea. Aici au fost educaţi organizatori excelenţi , antrenori, arbitri. Îi vom numi, în această ordine de idei, pe Boris Oiherman, Evghenii Bojco, Anatol Romanco, Vladimir Poddubnîi. Printre antrenorii de azi muncesc productiv Victor Cazanji, Victor Chinul, Vladimir Ghetmanciuc, Maxim Certîcovţev, Anatolii Dovgopol şi alţii.

Iar printre sportivi nu are pereche maestrul în sport de talie internaţională Igor Samoilenco. Participant al Jocurilor Olimpice din Atlanta, 1996, şi Athena, 2002, de 12 ori campion al Moldovei. La Tiraspol creşte un schimb demn al veteranilor. E suficient doar să-l numim pe Alexandru Rîşcan, care la 18 ani ai săi are în colecţia sa o medalie de aur, două de argint şi una de bronz, toate de sorginte europeană.

Astăzi Tiraspolul este pe drept cuvânt un lider al boxului moldovenesc. Este marele merit al detaşamentului de entuziaşti ai acestui gen de sport.